U.S. Steel Srbija ubuduće Železara Smederevo

PinterestFacebookTwitterShare

Smederevska železara koja je do nedavno poslovala pod imenom U.S.Steel Srbija od danas se zove Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo d.o.o. Smederevo“.
 
Skupština grada Smedereva danas je dala jednoglasnu saglasnost da se ime grada može upotrebiti u novom nazivu Železare.
 
Na sednici je donet i zaključak da se formira radna grupa sa zadatkom da sačini popis nepokretne imovine, čiji je korisnik Železara, a koja je od značaja za grad Smederevo i da uputi Vladi Srbije dopis sa zahtevom da se ona bez naknade prenesu na korišćenje gradu Smederevu.
 
Radna grupa biće sastavljena od predstavnika odborničkih grupa, Gradskog javnog pravobranilaštva, načelnika nadležnih odeljenja Gradske uprave i Direkcije za izgradnju.
 
Parlament u Smederevu danas je na dnevnom redu imao jedinu tačku dnevnog reda – zahtev U.S. Steel Srbija za davanje saglasnosti za upotrebu imena grada u poslovnom imenu.
 
U.S. Steel Srbija obratio se lokalnoj samoupravi zahtevom za davanje saglasnosti, po hitnoj proceduri, na upotrebu imena grada u poslovnom imenu.