Proizvodnja uglja u Kolubari sve teža

PinterestFacebookTwitterShare

Velike hladnoće i sneg sve više utiču na proizvodnju uglja u Rudarskom basenu Kolubara, objavljeno je danas na sajtu najvećeg ugljenokopa u Srbiji.

 
U prvoj nedelji februara na površinskim kopovima Kolubare, od planiranih 620.374 iskopano je 429.488 tona lignita, ili 69,23 odsto.
 
Prema podacima Službe za koordinaciju proizvodnje u Kolubari, najviše uglja dali kopovi Tamnava – Zapadno polje i Polje Veliki Crljeni, 270.000 tona, što je 69 odsto plana. Polje B je sa iskopanih 65.000 tona lignita imalo najveći procenat ostvarenja plana od 76 odsto.
 
„Najviše problema u radu imali su ugljeni sistemi na Polju D, gde BTU sistem zbog problema na radnom točku bagera „Glodar 7″ nije radio 6. februara, a BTS sistem je stao narednog dana sa punim trakama uglja i snega pa su trake duge oko četiri kilometra prazne već 24 sata“, takođe je saopšteno.
 
Očekuje se da „sistem krene danas“, ove teškoće su se odrazile na proizvodnju, a odvoz uglja do termoelektrana i dalje je veoma otežan.
 
Dnevno se prosečno odvozilo u TE Nikola Tesla, u Obrenovcu, 37 vozova sa oko 55.000 tona lignita. U poslednja dva dana išla su samo 34 voza zbog čega se sa deponija dnevno skidano oko 30.000 tona uglja, a troše se i velike količine mazuta „za dizanje snage blokova“. Popunjenost deponije „A“ je 60, a „B“ 52 odsto bilansnih količina.
 
Za TE Kolubara u Velikim Crljenima, u prvoj nedelji februara, u proseku je išlo šest vozova dnevno, a u poslednja dva dana zbog problema na „Glodaru 7“ i u pogonima „Prerade“ išlo je tri voza dnevno, ili 1.500 do 2.000 tona lignita. Na deponiji ima oko 44.000 tona uglja, što je tek 44 odsto planiranih količina.
 
Na površinskim kopovima Kolubare, u prvoj sedmici februara, otkopano je i odloženo 730.570 kubika otkrivke, što predstavlja ostvarenje plana od 59 odsto. Rad svih BTO sistema „u ovim ledenim danima“ znatno je otežan, a najviše problema imaju jalovinski sistemi na Polju D.