Podrška malim i srednjim firmama

PinterestFacebookTwitterShare

Programi regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu ove godine su vredni 120 miliona dinara.
 
Lokalne samouprave mogu da računaju na budžet od ukupno 30 miliona dinara, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge na 50 miliona dinara, male firme sa tendencijom brzog rasta, takozvane gazele, na raspolaganju će imati 30 miliona dinara i na kraju još deset miliona preko opština i gradova će stići do akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.
 
Uredba o merama podrške tek je usvojena u Vladi, a javni poziv za dodelu bespovratnih sredstva trebalo bi da se raspiše krajem februara.
 
– Ministarstvo će lokalnim samoupravama sufinansirati do 50 odsto troškova izrade prijavne dokumentacije – stoji u uredbi. – Najviše, do 300.000 dinara, moći će da dobiju devastirane, a do 160.000 lokalne samouprave iz prve grupe i to bez poreza na dodatu vrednost. Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije je predviđeno do tri miliona dinara, takođe bez poreza na dodatu vrednost. Nivo sufinansiranja zavisi od razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Polovina troškova će se sufinansirati u devastiranim samoupravama, a najviše četvrtina u samoupravama iz prve grupe.
 
Preduzeća rešena da ove godine ulažu u inovativnost, mogu da računaju da će polovinu dobiti od države. Drugu polovinu moraju da ulože sami. Od države mogu da dobiju najmanje 100.000 dinara, a najviše 1,5 miliona. Maksimalan iznos, međutim, zavisi od namene ulaganja.
 
I preduzeća koja ispunjavaju uslove da se zovu gazelama mogu da obezbede do polovine troškova za inovativna ulaganja. Minimalna subvencija je 100.000 dinara, a najveća 1,5 miliona.