Petrović: Hitno seći troškove

PinterestFacebookTwitterShare

“Srbija u ovoj godini neće imati privredni rast ili će on, u najboljem slučaju, biti simboličan”, kaže za „Novosti“ prof. Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. “U tom smislu su i procene Misije MMF-a da postoji opasnost od budžetske rupe u visini od 300 miliona evra ispravne.”
 
Prof. Petrović podseća da je on na moguću stagnaciju privrednog rasta u ovoj godini Fiskalni savet, na čijem je čelu, upozoravao još krajem 2011. godine.
 
– Zbog manjeg privrednog rasta će i prihodi od poreza na dodatu vrednost i prihodi od doprinosa biti manji od planiranih, što otvara mogućnost da budžetski deficit ne bude zakonski utvrđenih 4,25 odsto bruto društvenog proizvoda, već 5,3 odsto BDP-a – objašnjava Petrović. – Zato Vlada hitno mora da uradi nešto kako bi smanjila planirane rashode. Fiskalni savet je već predlagao varijantu po kojoj bi deo obaveza bio prebačen sa centralnog na lokalni nivo. Tu se mogu smanjiti rashodi budžeta za oko 15 milijardi dinara.
 
Petrović takođe navodi da je moguća ušteda u delu sopstvenih prihoda raznih fondova i drugih budžetskih korisnika čija potrošnja ni sada nije dovoljno javna. Predlogom budžeta njihovi rashodi su za čak petinu veći nego prošle godine, a prema računici Fiskalnog saveta, tu ima prostora za oko 10 milijardi dinara uštede.
 
Predsednik Fiskalnog saveta napominje da tih 35 milijardi dinara može da kompenzuje eventualne uštede po zamrzavanju plata i penzija ili povećanja PDV-a sa 18 na 20 odsto.
 
– I zamrzavanje plata i penzija može da da efekat, ali samo u aprilu, kada je planirano prvo usklađivanje ovih primanja – napominje Petrović i dodaje da su, zato, pred novom Vladom veliki i, sigurno, teški poslovi.
 
Jasno je da se već u drugoj polovini godine mora krenuti u poresku reformu koja bi odmah, odnosno već u budžetu za ovu godinu dala efekat – napominje prof. Petrović i dodaje da, osim toga, mora doći i do značajnih strukturnih reformi u delu javnih preduzeća, kao i u segmentu zdravstva, prosvete, državne administracije.
 
Priče o zamrzavanju postojećeg sporazuma sa MMF-om do formiranja nove vlade prof. Petrović ne želi da komentariše.
 
– Ako do toga i dođe, važno je da država poštuje ono što je, kroz dogovore sa MMF-om, unela u svoje ekonomske planove, pa i u budžet – napominje prof. Petrović i dodaje da ukoliko bude tako, štete od „zamrznutog“ sporazuma ne moraju da budu velike. – Ali ako Vlada iskorači izvan onoga što je sa MMF-om dogovoreno, to može imati velike i teške posledice, pre svega u privlačenju stranih investitora i rejtingu zemlje.