Pečati uprkos zakonu i dalje neophodni

PinterestFacebookTwitterShare

I pored promena zakona, iako je sada moguće da se firma registruje bez pečata, teško da će bez njega moći redovno da posluje.
 
– Zakon o privrednim društvima propisuje da preduzeća nisu dužna da koriste pečat, osim ako je drugim zakonom drugačije propisano – rečeno je “Novostima” u Agenciji za privredne registre. – Ovo znači da APR neće tražiti da društva dostavljaju pečatiranu dokumentaciju, ukoliko su u svojim aktima predvideli da neće koristiti pečat, osim za podneske koje sastavljaju advokati i koji su dužni da po Zakonu o advokaturi koriste pečat.
 
Problem nastaje pri svakodnevnom poslovanju. Prilikom otvaranja računa u banci preduzeće podnosi karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga i raspolaganje sredstvima sa računa. Taj karton mora biti overen pečatom kojim će se overavati i instrumenti plaćanja.
 
Kao instrument bezgotovinskog praćanja, preduzeća koriste takozvani nalog za prenos. Banka taj nalog može izvršiti i kada on ne sadrži sve propisane elemente, ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.
 
Banka takođe ima potpuno pravo da zahteva od klijenta da stavi pečat na nalog ukoliko preko njega vrši identifikaciju klijenta, odnosno ako smatra da je to neophodan element za izvršenje naloga – napominju u NBS.
 
Kada je reč o elektronskom plaćanju, ti nalozi se regulišu međusobnim ugovorom između preduzeća i banke.
 
Cela zabuna oko povlačenja pečata iz upotrebe nastala je zbog jednog člana novog Zakona o privrednim društvima, koji je počeo da se primenjuje 1. februara i glasi: “Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano”.