NIS prepoznao svoju šansu u Briselu

PinterestFacebookTwitterShare

Predstavništva Naftne industrije Srbije i Pokrajine Vojvodine potpisali su u Briselu Sporazum o saradnji koji s namerom da se energetski potencijali Pokrajine, ali i cele zemlje iskoriste maksimalno.

Vojvodina ima kapacitete za istraživanja i ulaganja od biomase, termoenergije, hidro, solarne i energije vetra i pokrajinska administracija  na osnovu usvojenih strategija i prioriteta želi da saradnja sa kompanijama u ovoj oblasti bude osnova za nov ekonomski razvoj, poručio ej u Briselu, Predrag Novikov, šef  predstavništva AP Vojvodine.

Ovo je utoliko važnije što predstavništvo Vojvodine u Briselu jeste servis institucija, ali i kompanija koje posluju u Vojvodini i gde je NIS prepoznao svoj interes da saradjuje I bude na mestima na kojima se gotovo svakodnevno donose odluke koje u značajnoj meri mogu uticati na uspeh u poslovanju.

Nemanje informacija o dugoročim posledicama i odsustvo lobiranja za je jedna od najskupljih opcija, naveo je Novikov I naglasio da se procenjuje da nakon početka pregovora za ulazak naše zemlje u EU sledi i postepena implementacija evropske regulative i primena standarda u brojnim privrednim sektorima.

Zato je i potrebno početi sa modernizacijom i pripremama za poslovanje na evropskom tržištu sa više od 500 miliona potrošača, gde i danas završva najveći deo izvoza Srbije.

Kakos u potvrdili I u NIS, reč je o sprazumu da koji predvija zajedničke projekte  kojima će se se konkurisati kod razvojnih fondova, promocija kapaciteta AP Vojvodine u oblasti obnovljivih izvora energije kao i saradnja u nastupu prema relevatnim evropskim institucijama.

Na osnovu strateškog opredeljenja pokrajinske administracije o podršci procesima  regionalne saradnje i jačanju dugogodišnjih partnerskih odnosa sa regijama širom evropskog kontinenta, već sada postoje brojni partneri  u Briselu, ali i u drugim evropskim prestonicama i posebno je važno da i držvne institucije, ali i privatni sektor to iskoriste. NIS je očigledno na dobrom putu da to i uradi, istakao je Predrag Novikov.

Jelena Petrović