Navala na slobodna radna mesta u „Kolubari“

PinterestFacebookTwitterShare

Na konkurs za zapošljavanje 30 fakultetski obrazovanih stručnjaka u Rudarskom basenu „Kolubara“ stigle su čak 3.554 prijave! Konkurs je bio raspisan u akciji zapošljavanja „110 najboljih“, „Elektroprivrede Srbije“. Direkciji „Kolubare“ potrebno je pet pravnika i šest ekonomista.
 
U upravi „Površinskih kopova“ traži se sedam diplomiranih inženjera rudarske, mašinske, elektro, geodetske i geološke struke.
 
Na Površinskom kopu „Polje D“ potreban je po jedan elektro i mašinski, a na „Tamnavi – Zapadnom polju“ tri rudarska i jedan mašinski inženjer. „Tamnavi – Istočnom polju“ potrebna su dva rudarska inženjera. „Kolubara – Prerada“ traži rudarskog i mašinskog, a „Kolubara – Projekt“ građevinskog inženjera.