Zrenjanin: Anketiranje pre izgradnje neprofitnih stanova

PinterestFacebookTwitterShare

Grad Zrenjanin i Javno preduzeće “Gradska stambena agencija”, u okviru priprema za izgradnju stanova za socijalno stanovanje, pozvali su zainteresovane porodice sa nižim primanjima i nerešenim stambenim pitanjem da popune anketu zahvaljujući kojoj će biti sagledane njihove potrebe i definisani kapaciteti i mogućnosti za realizaciju ovog projekta.
 
Anketno istraživanje trebalo bi lokalnoj samoupravi da pomogne u proceni koliki broj ovakvih stanova je potreban.
 
“Anketa je anonimna, nije obavezujućeg karaktera i njeno raspisivanje služi isključivo radi prikupljanja informacija o zainteresovanosti i finansijskoj sposobnosti građana, kako bi budući projekat bio što kvalitetnije ostvaren. Stoga molimo građane da u anketu unose verodostojne i precizne podatke da bi rezultati istraživanja bili validni”, kažu u “Gradskoj stambenoj agenciji”.
 
U skladu sa Strategijom i Akcionim planom Republičke stambene agencije i grada Zrenjanina, ovdašnja lokalna samouprava je konkurisala za dugoročna kreditna sredstva kod Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja radi izgradnje stanova koji bi bili u svojini grada i izdavani u zakup, ili prodavani pod neprofitnim uslovima. U “Gradskoj stambenoj agenciji” ističu da je Zrenjaninu preliminarno odobren zahtev za kreditiranje izgradnje stanova, a da će naknadno biti detaljno propisani uslovi konkursa. Tada će svi zainteresovani građani moći da se informišu da li ispunjavaju uslove i na koji način se podnosi zahtev i potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs.
 
O izgradnji socijalnih stanova u Zrenjaninu se počelo govoriti još krajem 2010. godine. Gradonačelnik Zrenjanina Mileta Mihajlov potpisao je u to vreme, u Vladi Srbije, preliminarni sporazum o izgradnji stotinu stanova za građane sa niskim i srednjim primanjima. Mihajlov je naglasio da je projektom, koji se realizuje uz finansijsku podršku Banke Saveta Evrope, predviđeno da 70 stanova bude prodato pod neprofitnim uslovima, a 30 izdato u zakup. Ovakav podatak uvršten je i u usvojenu Stambenu strategiju koja sadrži, pre svega, analizu stanja, kako bi se sagledala struktura stanovništva, ekonomska situacija, infrastruktura i zemljišna politika, a posebna pažnja je posvećena rešavanju stambenih problema ranjivih grupa. Strategijom je predviđeno da socijalni stanovi budu prosečne površine od 50 kvadratnih metara, a određene su moguće lokacije za gradnju.
 
Ranije se govorilo da će biti izgrađene četiri zgrade sa ukupno sto stanova, čija će se veličina kretati između 25 i 75 kvadrata. Kako je najavljivano, cena kvadrata, po grubim procenama, trebalo bi da iznosi blizu 700 evra. Kamatna stopa za kredite na 24 godine neće prelaziti četiri odsto, a prosečna mesečna rata će iznositi od 120 do 200 evra po domaćinstvu. Ostali stanovi će biti namenjeni porodicama koje nisu kreditno sposobne, a koje će moći da ih zakupe po ceni od 40 do 80 evra mesečno.