Pristup internetu će kontrolisati telo UN-a?

PinterestFacebookTwitterShare

Čelnik američke Federalne komunikacijske komisije Robert Mekdauel u komentaru za The Wall Street Journal upozorio je kako traje diplomatska ofanziva za uspostavljanje UN-ovog tela koje bi imalo kontrolu nad internetom.

“U Ženevi će 27. februara početi diplomatski proces koji bi mogao da rezultira novim sporazumom koji će Ujedinjenim nacijama dati prve velike moći nad internetom. Desetine država, uključujući Rusiju i Kinu, vrše snažan pritisak kako bi svoj cilj ispunile do kraja godine”, piše Mekdauel i dodaje kako je ruski premijer Vladimir Putin prošle godine kazao da je njegov cilj, i cilj njegovih saveznika, uspostaviti “međunarodnu kontrolu nad internetom” preko Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU). ITU bi funkcionisala na temelju međunarodnog ugovora pod okriljem UN-a.

Monitoring interneta trenutno sprovode američke neprofitne organizacije poput ICANN i IETF koje obezbeđuju da internet ostane besplatan i otvoren. Predloženo telo UN-a bi kontrolu premestilo u ruke vlada što bi omogućilo kontrolu i cenzurisanje pristupa intertnetu i ugrozilo njegovu neutralnost, a samim tim prekršilo i UN-ov izveštaj koji pristup internetu kategoriše kao jedno od ljudskih prava.

Na Svetskoj konferenciji internacionalnih komunikacija, koja će se održati tokom decembra u Dubaiju, raspravljaće se o inkorporisanju određenih predloga u međunarodno pravo, a neki od njih su :

Stavljanje sajber bezbednosti i privatnosti podataka pod međunarodnu kontrolu
Dozvola stranim telefonskim kompanijama da naplate naknadu za međunarodni internet saobraćaj, za određene web destinacije i po kliku, a u cilju generisanja prihoda telefonskih kompanija u državnom vlasništvu
Nametanje ekonomskih propisa za trenutno neregulisane sporazume kao što je „peering“
Uspostavljanje vlasti ITU-a nad subjektima poput ICANN koja koordinira .com i .org adresama
Uvođenje kontrole vlada nad interesnim grupama koje utvrđuju inženjerske i tehničke standarde koji omogućavaju rad interneta
Regulisanje cene međunarodnog mobilnog rominga

Mekdauel upozorava kako bi time bio ugrožen uspešan “režim” na internetu uspostavljen 1988. godine, kada su delegati iz 114 zemalja u Australiji dogovorili sporazum prema kojem su dramatično liberalizovane međunarodne telekomunikacije, a internet izdvojen iz ekonomske i tehničke regulacije. Poverenik smatra kako je za sjajan uspeh interneta ključna stvar bilo uspostavljanje konsenzusa u privatnom sektoru o upravljanju globalnom mrežom.

Kratko nakon privatizacije, 1995. godine je na internet širom sveta koristilo samo 16 miliona ljudi. Tokom protekle godine broj korissnika interneta prešao je dve milijarde, a ova cifra se svakog dana povećava za dodatnih pola miliona.

“Ovaj eksplozivan rast je direktni rezultat toga što su vlade držale svoje ruke dalje od interneta”, smatra Mekdauel te dodaje kako je pristup internetu, posebno preko mobilnih telefona, popravio uslove života brže nego bilo koja druga tehnologija u istoriji.