Profesionalizacija branše koja se bavi izolovanjem pomoću slame u Francuskoj

PinterestFacebookTwitterShare

Kao i svi drugi novi materijali, i slama koja se koristi za izolaciju suočava se sa problemom dobijanja potvrda. Tu situaciju branša nastoji da prevaziđe pisanjem strukovnih pravila i angažovanjem na dobijanju certifikata.

Sa dve do tri hiljade objekata izolovanih balama slame, francusko tržište je prvo u Evropi. Ipak, ovo tržište ostaje ograničeno, iako se ovaj materijal prilagođava podjednako dobro porodičnim kućama kao i industrijskim objektima. Istovremeno, ovaj materijal je dugovečan za šta je dokaz kuća Fujet (Feuillette), najstarija kuća izolovana slamom još 1921. godine u Montagiju.
 
Razvojni potencijal ove industrijske grane nije ograničen dostupnošču materijala. Činjenica je da je razvoj inovativnih oblasti osetljiv. Dobijanje desetogodišnje garancije za slamene konstrukcije je jedna od najproblematičnijih tačaka, a osiguranja obično zahtevaju garancije vezane za upotrebljene materijale i njihovu primenu.

Generalno, Građevinski naučno-tehnički centar (CSTB) sprovodi tri procedure standardizacije koje omogućavaju korišćenje širokog spektra materijala.
 
Za materijal koji je relativno često u upotrebi, DTU – document technique unifié – tehnički dokument koji izdaje CSTB i koji se primenjuje na celoj teritoriji Francuske i predstavlja standard gradnje – prikuplja podatke vezane za njegove karateristike i njegove uspešne primene.
 
Druga mogućnost jeste korišćenje proizvoda koji su bili predmet tehničkih saveta koji obezbeđuju pravila za primenu novih materijala ili tehnika koje DTU još uvek nije uzeo u razmatranje.
 
Napokon, ako je proizvod sasvim nov, moguće je dobiti ATEx– Tehnički nalaz eksperimenta, koji omogućava eksperimentalno korišćenje na ograničenom broju građevina.
 
Dakle, ako materijali ne dobiju sertifikat, kao što je slučaj sa balama sena, kad je branša organizovana i kad razvija sopstvena profesionalna pravila, postoje druge mogućnosti. Poštovanje profesionalnih pravila, kada su jednom potvrđena od Commission prévention produit (C2P) de l’Agence qualité construction, obezbeđuje garanciju sličnu DTU.
 
Tehnološki institut šuma, celuloze, konstrukcije i opremanja drvetom FCBA izvršio je testove sa posebnim osvrtom na otpornost na vatru i termite, koji su pokazali ohrabrujuće rezultate.