Žičara Bečići-Brajići sve dalje od realizacije

PinterestFacebookTwitterShare

Ideja da se najpopularnija hotelska destinacija Crne Gore, Bečići, gde postoji više od deset velikih hotelskih kompleksa, spoji žičarom sa malim živopisnim mestom Brajići iznad Budve, sve je dalje od ostvarenja, jer investitora za tako zahtevan projekat već godinama nema.

Projekat izgradnje žičare, koji je osmišljen još pre pet godina, a na sebe preuzela kompanija „Cable Car Montenegro“, čiji je akcionar i lokalna uprava, predviđao je izgradnju žičare od Bečića do stare tvrđave Kosmač na Brajićima.

Iako ni u kompaniji nisu odustali od ideje, Opština je jasno dala do znanja da ove godine neće izdvojiti ni evro za izuzimanje zemljišta. Svih prethodnih godina planom investicija Opština je predviđala oko 400 hiljada evra za izuzimanje zemljišta, ali prošle godine, kao i ove, ta stavka je uklonjena.

Projekat žičare, kao turističke atrakcije, podrazumevao bi izgradnju polazne stanice, koja bi bila nedaleko od hotela „The Queen of Montenegro“ u Bečićima i ciljne stanice nedaleko od srednjovekovne tvrđave Kosmač na Brajićima.

Njenom izgradnjom bi se i taj, gotovo zaboravljeni atraktivni kulturno-istorijski spomenik priveo turističkoj nameni. Žičara bi vukla takozvane gondole koje bi, na svakih pola sata, prevozile turiste i izletnike do Brajića i nazad.

Opština je još pre dve godine započela pregovore sa meštanima da i oni, ustupanjem zemlje, postanu akcionari, ili da im se za izuzimanje zemlje uplati “razumna“ nadoknada.

Realizaciju jedne od najznačajnijih kapitalnih investicija, na koju već nekoliko godina unazad insistira lokalna uprava, donekle je usporila ekonomska kriza, tako da ostaje da se vidi da li će inostrani partner istrajati na tom zahtevnom projektu.