Bugarin: Hitno doneti plan za smanjenje javnih rashoda

PinterestFacebookTwitterShare

Svako odstupanje od fiskalnih pravila, u uslovima zamrzavanja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, vodi narušavanju makroekonomske stabilnosti sa ogromnim negativnim posledicama po domaću privredu i standard stanovništva, ocenio je predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin.
 
Važno je da Vlada Srbije hitno donese plan za smanjenje javnih rashoda jer je, prema projekcijama, stopa rasta bruto domaćeg proizvoda smanjena sa 1,5 na 0,5 odsto, pa je realno očekivati da će biti problema u naplati poreza i doprinosa. U suprotnom doći će do rasta budžetskog deficita preko dozvoljenih 4,25 odsto BDP”, izjavio je Bugarin za Tanjug.
 
Predsednik PKS je naglasio da postoji prostor za uštede u budžetu i potrebna prilagođavanja, kroz uspostavljanje adekvatne kontrole potrošnje budžetskih korisnika.
 
Prema njegovim rečima, odluka MMF-a o zamrzavanju aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom i najava ponovnog dolaska misije polovinom godine, nije dobra poruka za investitore.
 
Narušeno poverenje može se negativno odraziti na priliv stranih investicija i kreditni rejting države, a ne mogu se zanemariti ni moguće posledice po kretanja na deviznom tržištu, smatra Bugarin.
 
“Ukoliko dođe do rasta premije rizika zemlje, to će negativno uticati na cenu zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu, kako za privatni sektor tako i za zaduživanje za potrebe finansiranja javnog duga. Posledice su povećani troškovi finansiranja privrede, pad konkurentnosti i izvoza, kao i veće učešće javnog duga u BDP-u”, upozorio je Bugarin.
 
On je ukazao da vlada ne sme da odloži ili odustane od ulaganja u infrastrukturne projekte, jer bi to moglo da dodatno ugrozi uslove za privredni rast.
 
“Takav scenario, uz postojeću složenu ekonomsku situaciju u zemlji, koja je dobrim delom posledica usporavanja privrednog rasta u zemljama koje su naši najveći spoljnotrgovinski partneri i dužničke krize u evrozoni, mogao bi nas gurnuti u recesiju, što se ne sme dopustiti”, mišljenja je Bugarin.