Sve spremno za rekonstrukciju kanala Baja-Bezdan

PinterestFacebookTwitterShare

Srpski i mađarski vodoprivredni stručnjaci završili su projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju međunarodnog kanala Baja-Bezdan, rečeno je danas novinarima u Novom Sadu.

 
Taj projekat ima za cilj uspostavljanje zajedničkih mera za odbranu od poplava na bajskom kanalu, poboljšanje kvaliteta vode, razvoj monitoringa kanala i harmonizaciju sa standardima EU. 

Na prezentaciji projekta, koji je deo IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, predstavnici preduzeća “Vode Vojvodine” su rekli da je nabavljena oprema za redovno praćenje stanja kanala Baja-Bezdan i da su izrađene potrebne studije i projektna dokumentacija. 

Na osnovu ove projektne dokumentacije biće moguće da se odrede poslovi koji su neophodni za rekonstrukciju i revitalizaciju kanala i ustave Šebešfok, što bi dovelo do bolje protočnosti kanala hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. 

Mađarska institucija “Adukovizig” je nosilac projekta za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala vrednog oko 850.000 evra, dok je budžet za srpskog partnera oko 237.000 evra. 

Bajski kanal dug je 44 kilometara, od toga je 33 kilometra u Mađarskoj, a 11 u Srbiji. Kanal protiče kroz sedam naselja u Mađarskoj i tri u Srbiji, a projekat se sprovodi u skladu sa Evropskom direktivom o vodama.