Potrebna reforma poljoprivrede u Rumuniji

PinterestFacebookTwitterShare

Treba razumno iskoristiti veliki poljoprivredni potencijal Rumunije uz “šok-mere” da bi se sa malih površina prešlo na velike i da bi se povećala produktivnost, rekao je ministar poljoprivrede Stelijan Fuja.


Kako je ministar ukazao, u Rumuniji ima više od jednog miliona poljoprivrednih gazdinstava, od kojih 978.000 manjih od 10 hektara, zbog čega se ne može organizovati velika proizvodnja, niti se mogu efikasno upotrebiti fondovi EU.

Fuja je dodao da je Ministarstvo poljoprivrede sklopilo partnerstvo sa nemačkim stručnjacima za sprovođenje efikasnih projekata u Rumuniji, jer Nemačka ima veliko iskustvo u sistemu asocijacije i kooperacije u poljoprivredi.

“Politika poljoprivrede je u Evropskoj uniji u najvećoj meri integrisana, te toj integraciji treba da teži i Rumunija”, rekao je ministar i ukazao da će, u suprotnom, Rumuni morati “da se mole Bogu za dobro vreme”.

Na sastanku sa stručnjacima za poljoprivredu, ministar je ocenio da je pored što bržeg udruživanja poljoprivrednika potrebno integrisanje ratarstva i stočarstva radi povećanja izvoza.

“Razvoj poljoprivrede učiniće da se Rumuni koji traže bolji život u gradu ili inostranstvu vrate na selo”, ocijenio je Fuja.

Posle prevrata u Rumuniji decembra 1989, raspale su se sve poljoprivredne zajednice, a zemlja je vraćena seljacima koji su je uneli u kolektiv. Od tada se rumunska poljoprivreda nije oporavila, a mladi su masovno napustili selo.

U Rumuniji su do pre 22 godine postojala državna poljoprivredna dobra koja su potom privatizovana. Rumunija je nekada bila jedan od najznačajnijih izvoznika poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno žitarica, u druge evropske zemlje.