Tržište osiguranja stagnira i pored potencijala za rast

Premija osiguranja na tržištu Srbije već godinama stagnira na nivou od oko 500 miliona evra, iako postoji potencijal da bude bar dvostruko veća, ocenjeno je danas na okruglom stolu "Budućnost osiguranja: uloga države i interesi građana".

Predstavnici najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji istakli su da je sada tržište osiguranja na nivou od oko dva odsto bruto domaćeg proizvoda, a za zemlje naše veličine trebalo bi da bude bar pet odsto. Direktor Uprave NBS za nadzor nad finansijskim institucijama Djorđe Jevtić naveo je da u Srbiji, prema poslednjim podacima, posluje 28 osiguravajućih društava sa oko 11.400 zaposlenih.

Ukupna premija osiguravajućih kuća na kraju prošle godine bila je 61,5 milijardi dinara, što je bio rast od 7,2 odsto, rekao je Jevtić i dodao da je bilansna suma dostigla 140 milijardi dinara, i porasla je 11,8 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.
Podsetivši da je prošle godine u ovo vreme održana javna rasprava o novom zakonu o osiguranju, on je rekao da je NBS prihvatila oko jedne trećine primedbi, da se na zakonu i dalje radi, i da će predložiti da bude održan još jedan krug javne rasprave da bi se videlo šta je postignuto u međuvremenu.

Pomoćnik ministra finansija Zlatko Milikić rekao je da to ministarstvo podržava uvođenje određenih poreskih olakšica radi podsticanja poslovanja osiguravajućih kuća, ali da mora da bude napravljena analiza kako bi to uticalo na budžet. Ističući da govori u lično ime, on je ocenio i da bi osiguravači morali da budu mnogo aktivniji na edukaciji građana u toj oblasti, kao i na povećavanju svoje prisutnosti u javnosti.