Rekordni višak u kasi SAD u poslednjih pet godina

Američko ministarstvo finansija saopštilo je da su SAD prošlog meseca ostvarile višak u kasi od 113 milijardi dolara, koji je najveći u poslednjih pet godina. 
To je smanjilo federalni deficit u prvih sedam meseci budžetske godine, učinivši ga najmanjim još od 2008. godine.

Stabilan ekonomski rast i više poreske stope povećale su vladine prihode od poreza, dok je s druge strane potrošnja opala.

 

U prvih sedam meseci budžetske godine, deficit je iznosio 488 milijardi dolara. U istom periodu prošle budžetske godine, deficit je bio značajno veći i iznosio je 720 milijardi dolara.