Kolika su primanja premijera zemalja u regionu?

Državni funkcioneri u obavezi su da predaju imovinske karte nadležnim insititucijama. U ovim podacima nalaze se prihodi koje funkcioneri primaju, nekretnine koje poseduju, a neke potpunije, sadrže i tačne iznose štednje u bankama. Koliko se razlikuju imovinske karte  predsednika vlada u regionu i kolika su im primanja? 

Create infographics