Srpski deficit glavna tema MMF

Deficit srpskog budžeta, koji bi do kraja godine mogao da premaši i 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), bio je glavna tema nastavka razgovora delegacije Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i članovima Fiskalnog saveta Srbije.

Stručnjaci obe instuticije su se složili da će deficit premašiti zacrtani plan od 3,6 odsto, ali pošto je „Železara Smederevo“ postala državna briga, sve je izvesnije da bi stvarni „minus“ lako mogao da premaši 4,5 i dođe čak i do pet odsto BDP.

I aprilski podaci o prihodima i rashodima budžeta potvrđuju da deficit raste.

Fiskalni savet je ranije upozorio da bi manjak u državnoj kasi mogao da dostigne i 200 umesto planirane 122 milijarde dinara zbog, pre svega, slabe naplate poreza na dodatu vrednost (PDV), pošto sama država računa da će se od poreza u ovoj godini naplatiti bar 20 milijardi dinara manje.

U međuvremenu, merama štednje, poput „stezanja kaiša“ ministarstvima i smanjenja poreza na zarade, uštedeće se oko 42 milijarde dinara, što bi trebalo da rezultira „minusom“ manjim od četiri odsto BDP. Da li će to biti i postignuto, analiziraće i Fiskalni savet tokom ove nedelje.