Bolja kontrola i naplata doprinosa

Uspostavljanje Centralnog registra Srbije omogućiće efikasniju naplatu doprinosa i kontrolu poslodavaca, a zaposleni više neće morati da čekaju kraj godine da bi proverili da li im poslodavac redovno uplaćuje doprinose.

Kada će tačno Centralni registar početi da radi zavisi najviše od Poreske uprave, koja treba da završi svoj informacioni sistem, rekla je direktor Centralnog registra Srbije Milica Danilović u izjavi za Politiku.

Registar podrazumeva uspostavljanje jedinstvene baze podataka za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima.

Poslodavci će do kraja ove godine moći da podnose prijave u Centralni registar internetom ili na šalterima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Podaci o obveznicima plaćanja doprinosa dobijaće se iz APR i Poreske uprave.

Centralni registar će pomoći u kontroli naplate doprinosa mesečno i ona će se za svakog pojedinca obavljati u saradnji sa Poreskom upravom, kako bi se poboljšala i unapredila kontrola.

I sami radnici će u svakom trenutku moći da imaju uvid u te podatke i to mesečno, a ne godišnje, tako se neće dešavati da neko godinama ne zna da li mu poslodavac uopšte plaća doprinose i da li zakida na iznosima, kaže Danilović.

Kao jedan od preduslova za funkcionisanje registra, Danilović navodi i pojedinačnu poreska prijava, što znači da ćemo za svakog osiguranika imati podatke da li su plaćeni porezi i doprinosi i to na koju osnovicu, za koji period.

Osiguranici će imati mogućnost uvida u svoje podatke koji se tiču uplata doprinosa tek od januara sledeće godine do kada bi trebalo da zaživi pojedinačna poreska prijava.