Italijani grade solarni park u Čačku

Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić najavio mogućnost izgradnje solarnog parka na mestu deponije u Prelićima kod Čačka.

Naime jedna italijanska kompanija ponudila je da se na sadašnjoj deponiji izgradi solarni park. Kako je naveo ministar Ilić razgovori sa ministarkom energetike Zoranom Mihajlović su završeni i očekuje se još samo saglasnost i dobijanje urbanističkih dozvola.

„Na 30 hektara bi se postavio park, koji je izdignut preko 1m iznad zemlje i on ne bi ugrožavao deponiju i proces truljenja. Tu će se prema stručnjacima proizvoditi 15 megavata struje i kompletno ta struja ide u izvoz, a koristiće se naši prenosni sistemi“, rekao je ministar Ilić. On je pojasnio da će grad Čačak dati samo postojeće zemljište i potrebne već sagrađene infrastrukturne objekte, a od toga procentualno  učestvuje sa 20 % dobiti i to će ići svakog meseca u budžet grada. Iznad deponije će se izgradila jedna trafo stanica koja bi prenela energiju na prenosne sisteme Eps-a, gde bi se složili paneli, koji skupljaju solarnu energiju, koja bi direktno išla u izvoz.