Otvoren konkurs za podršku mentora malim i srednijm firmama

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je danas da će za 100 novoosnovanih i postojećih malih i srednjih preduzeća obezbediti besplatne usluge podrške mentora do kraja 2013. godine.

U javnom pozivu se navodi da pravo učešća na javno konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji imaju pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini, u većinskom su domaćem privatnom vlasništvu i izmirili su obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Na konkursu ne mogu učestvovati firme koje obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i igara na sreću.

Rok za podnošenje prijava je 17. jun (www.narr.gov.rs).

Kako se navodi, mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za dalji razvoj ili za opstanak, a proces mentoringa predstavlja odredjeni broj sati koje stručno lice (mentor) provodi u direktnom kontaktu sa vlasnikom preduzeća ili radnje.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta "Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSSP", koji finansira Vlada Japana preko Japanske agencije za medjunarodnu saradnju (JICA).

Uporedo sa početkom realizacije mentoringa u 2013. godini počinje i sprovodjenje novog projekta podrške i promocije mentoringa. To je prvi projekat regionalnog karaktera s obzirom da su u sprovodjenje, pored Srbije, uključene i Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Program sprovode obučeni mentori zaposleni u regionalnim razvojnim agencijama i agencijama i centrima za podršku malim i srednjim preduzećima.