`Skupi` besplatni kilovati

Od 320.000 potrošača koji imaju pravo na besplatne kilovate, ovu beneficiju dobiće tek svaki osmi, pre svega zbog obilne dokumentacije koja je potrebna takvim domaćinstvima, uz najmanje 2.000 dinara i izmiren račun za struju.

Prema poslednjoj evidenciji, kako navode iz Elektroprivrede Srbije (EPS), besplatnih 120 do 250 kilovata stići će ovog meseca u 46.910 domaćinstava u zemlji.

Razlozi za ovako slab odziv leže u hrpi papira potrebnih za status energetski zaštićenog kupca, najmanje 2.000 dinara za njihovo dobijanje i obaveza da se račun za električnu energiju plaća do 15. u mesecu, a da pritom ne smeju ni da imaju tužbu za raniji dug.

Otišla sam u Centar za socijalni rad na svojoj opštini, gde su mi dali spisak od deset dokumenata, koje treba da prikupim da bih dobila besplatnu električnu energiju, kaže samohrana majka iz Novog Sada Marija I., a pišu Novosti.

Pored fotokopija ličnih karata, prijave prebivališta za dete, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, traže mi i potpisanu overu u opštini sa dva svedoka o broju članova porodice i overenu potvrdu o primanjima. Dalje, iz Katastra mi treba dokaz nadležne službe o posedovanju nepokretnosti, uverenje poreske uprave Sekreterijata za finansije o posedovanju imovine i dokaz o pravu svojine.

Za mnoga od ovih uverenja, potrebno je uplatiti odgovarajuću taksu.

Među siromašnima koji su bili na spisku Ministarstva rada i socijalne politike najviše je porodica u kojima su oba roditelja nezaposlena, seoskih staračkih domaćinstava, samohranih majki i očeva. Pravo ostvaruju i penzioneri sa najmanjim mesečnim čekom.

Oni kojima brojilo "otkuca" dva puta više predviđene besplatne električne energije, gube pravo na deo besplatnih kilovata.

Finansijski limit za kilovate bez naknade za jednočlano domaćinstvo su mesečna primanja do 12.900 dinara. Tu su i porodice sa dva ili tri člana koja zarađuju do 18.786 dinara mesečno, kao i četvoročlane i petočlane familije sa zaradom do 24.672 dinara. Granica za domaćinstva sa šest i više članova je do 30.558 dinara primanja za mesec dana.