Samo 9 od 59 uzoraka mleka po EU standardu

Prema najnovijim rezultatima analize mleka na prisustvo aflatoksina, dva uzorka od ispitanih 59 imala su koncentraciju te opasne materije veću od dozvoljene.

Analizu je uradila laboratorija Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koja je u dva od 59 uzoraka mleka našla prisustvo aflatoksina veće od dozvoljenih 0,5 mikrograma po kilogramu. Ipak, u većini uzoraka prisustvo aflatoksina je iznad evropskog proseka od 0,05 mikrograma po litru.

Analizu je naručio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a rezultati su pokazali da samo devet od 59 uzoraka zadovoljava evropski standard od 0,05 mikrograma.

Rezultati koji su na sajtu tog pokrajinskog sekretarijata pokazali su da je veće prisustvo aflatoksina od dozvoljenog pronađeno u mleku Mlekare Tomić, i to u uzorcima pasterizovanog mleka sa jedan i 2,8 odsto mlečne masti ( 1,215 i 0,623 mikrograma po kilogramu), sa rokom upotrebe do 10. maja.

Evropski standard zadovoljavaju uzorci Dukat trajnog mleka obogaćenog vitaminom D sa 2,8 i 1,5 odsto mlečne masti i rokom upotrebe do 26. i 19. avgusta ( 0,007, 0,009, 0,023 i 0,029 mikrograma), Imlekovo belo (bello) organsko mleko i to dugotrajno sa 2,8 odsto mlečne masti upotrebljivo do 25. oktobra i 7. novembra (0,016 i 0,03 mikrograma), kao i belo organsko mleko bez konzervansa i glutena u ambalaži od 750 mililitara upotrebljivo do 23. maja (0,028 mikrograma).

I dugotrajno mleko Niške mlekare sa 2,8 odsto mlečne masti upotrebljivo do 30. jula i sveže mleko mlekare Subotica "Zdravo" sa 1,5 odsto mlečne masti upotrebljivo do 14. maja zadovoljavaju evropske standarde prisustva aflatoksina u mleku jer je utvrđeno da ga sadrže 0,044 i 0,037 mikrograma po kilogramu.

U Srbiji je krajem februara dozvoljena vrednost aflatoksina vraćena na 0,5 mikrograma, umesto dotadašnjih 0,05 mikrograma, koji su bili u skladu sa standardima EU. Vlada je potom najavljivala da će dozvoljenu granicu opet vratiti na "evropskih" 0,05 mirkograma, ali to do danas nije uradila.

Vlada je odluku o vraćanju dozvoljene koncentracije na 0,5 mikrograma donela nakon afere koja se pojavila u javnosti, jer su merenja koncentracije štetnog aflatoksina pokazala da veliki broj uzoraka mleka, koji se prodaju na tržištu Srbije, sadrži količine aflatoksina iznad dozvoljenih 0,05 mikrograma po kilogramu.