Drugi Samit 100 biznis lidera Jugoistočne Evrope u Crnoj Gori

PinterestFacebookTwitterShare

Istraživanje potencijala regiona, rešavanja problema nezaposlenosti, uspostavljanje regionalne platforme za podizanje konkurentnosti, kreativna partnerstva, uloga medija u stvaranju tolerantnije klime samo su neke od tema koje će biti razmatrane na Samitu 100 biznis lidera Jugoistočne Evrope koji će se održati u Bečićima 23. i 24. maja.

Milan Petrović, predsednik Sprske asocijacije menadžera, naglasio je da je bitno da se potencijal regiona istraži iz ugla stranih investitora.

„Nije važno samo da mi sagledamo potencijal regiona iz našeg ugla, nego kako to vide oni koji su izdvojili određeni kapital i investicije u region, i koja su njihova očekivanja pre investicija“, kaže Petrović.

Samit100 biznis lidera regiona je inicijativa pokrenuta od strane Srpske asocijacije menadžera(SAM) u saradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca(HUP) i Združenjem managera Slovenije (ZM) a zasnovana je na sagledavanju trenutne situacije u našem regionu. Samitu će osim najuticajnijih biznis lidera regiona, prisustvovati predstavnici međunarodnih organizacija kao i premijeri zemalja regiona, od kojih inicijatori Samita100 žele potpunu podršku.

Uspešan primer saradnje i širenja na treća tržišta dao je primer građevinske kompanije „Feniks“ koja je kao rezultat prošleg samita uspela da spoji kompanije iz različitih zemalja, da stupi na rusko tržište, a poslednja inicijativa je izgradnja medicinskog centra u Libiji.

„Sve ono što je ’Feniks’ uspeo da uradi u građevinskoj industriji, to treba da se postigne i u industriji hrane pod jedan, zatim turizma, energetike, informativnih tehnologija“, kaže Petrović.

Petrović je takođe naglasio da region ima ogromne potenciale, ali da je nekonkurentan zato što svi u regionu proizvode istu robu, umesto da se roba prilagodi potražnji stranih tržišta.

U susret problemu nezaposlenosti na Samitu100 lideri regiona će zajedno sa gostima iz međunarodnih institucija pokušati da dođu i do odgovora na pitanje kako da se zadrže dobri kadrovi u regionu i zaustavi „odliv mozgova“.

Jedna od tema je i uloga i odgovornost medija u kreiranju slike regiona, sa naglaskom na klimi saradnje i prijateljstva nasuprot često plasiranoj klimi netrpeljivosti.

Na jedno od često postavljenih pitanja novinara da li će biti prepreka Srbiji to što je Slovenija u Evropskoj uniji a Hrvatska nadomak Evropske unije, predstavnici SAM-a rekli su da sa ekonomske strane bez obzira na političku situaciju region predstavlja jedinstvenu celinu.

Ovakvu političku situaciju oni sagledavaju sa pozitivne strane, a to je širenje Srbije, osim na tržište Rusije, i na tržište Evrope, a preko Bosne i Hercegovine i na tržišta islamskih zemalja.