Hollande za osnivanje ekonomske vlade evrozone

Predsednik Francuske Francois Hollande predložio je osnivanje ekonomske vlade evrozone.

To je predložio radi privrednog oporavka i smanjenja nezadovoljstva gradjana što bi moglo dovesti u pitanje opstanak EU.

"Prva godinu mandata posvetio sam odbrani suvereniteta, dovodjenju u red privrede, očuvanju društvenog modela i otklanjanju nepravdi", prenosi Figaro izjavu francuskog predsednika tokom konferencije za novinare održane u Parizu.

"Druga godina će biti ofanzivna. Ofanzivna pre svega u pogledu evropske inicijative", dodao je Hollande. Moj zadatak je da izvedem Evropu iz nezavidne ekonomske situacije u kojoj se trutno nalazi kao i da umanjim nezadovoljstvo njenih gradjana koje može dovesti u pitanje i samu budućnost Evropske Unije", rekao je predsednik, objašnivši da će se glavno težište njegove inicijative odnositi na ekonomsku vladu EU, mlade, energetiku i novu etapu evropske integracije.

Četiri glavne tačke Olandove inicijative su uspostavljanje ekonomske vlade evrozone koja bi se sastojala svakog meseca, zatim harmonizacija poreza i borba protiv poreskih utaja, evropska energetska politika i politika ulaganja i na kraju realizacija evropske političke unije u roku od dve godine.

Foto: Beta