U ponedeljak poznato ko ne poštuje rokove plaćanja

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede Aleksandar Ljubić izjavio je danas da će u ponedeljak biti poznato koji budžetski korisnici nisu poštovali zakon o rokovima plaćanja.

"Svih 9.000 direktnih i indirektnih budžetskih korisnika se u poslednja 24 sata prijavilo sistemu Trezora, kako bi se omogućila kontrola poštovanja rokova plaćanja, a nakon upozorenja ministra finansija Mlađana Dinkića da će ukoliko to ne učine biti obustave plaćanja iz budžeta", rekao je Aleksandar Ljubić.

Ljubić je rekao da je Zakon o rokovima plaćanja dobar za privredu i da je poruka ovog zakona da reda mora biti, a država počinje da pravi red od same sebe.

"Ono što ugovorite morate platiti, ako nemate novca nemojte ni ugovarati jer pravite destrukciju tih privrednih sistema", ocenio je Ljubić i dodao da je taj zakon bio zahtev privrede koja je vapila da ne može da radi, a da ne bude plaćena.

"Prve konkretne podatke o doslednoj primeni tog zakona očekujemo tri dana nakon isticanja roka, odnosno u ponedeljak", rekao je Ljubić. On je naglasio da je "bitno da država sama da primer da rokove poštuje i pokaže da je najodgovornija".

"Ne možemo tražiti od privrede i građana da stežu kaiš i budu odgovorni ukoliko se i sama država ne ponaša na taj način. Mi moramo uvesti finansijsku disciplinu u sistem, jer država je u teškoj situaciji i želja je da se što više pomogne privredi", rekao je državni sekretar Ministarstva finansija.