`Loša banka` rešenje za austrijski Hypo

Austrija želi da osnuje "lošu banku" koja bi preuzela dugove i imovinu koju posrnuli Hypo Alpe Adria Banka (HAAB) ne uspeva prodati na tržištu i nagovara domaće banke da preuzmu na sebe deo tereta njenog finansiranja.

Beč nagovara velike austrijske banke da preuzmu 51 posto udela u "lošoj banci" kako bi se smanjio teret koji će u tom procesu pasti na državne finansije.

Zasada su Erste Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit Bank Austria odbacile takvu mogućnost, a u agenciji za nadzor finansijskih tržišta (FMA) upozoravaju da se banke na to ne mogu prisiliti.

Evropska komisija odredila je rok do kraja maja da joj se dostavi plan reorganizacije ili gašenja banke a proces obuhvata i prodaju njenih poslovnica u jugoistočnoj Evropi.

Austrijska centralna banka izračunala je da bi ubrzano razbijanje grupe HAAB, "najprije zbog visokih posledičnih troškova vezanih za ogranke na Balkanu", moglo koštati do 16 milijardi evra, od čega bi 14 milijardi palo na leđa države.

Ta brojka podudara se s onom navedenom u radnom dokumentu ministarstva finansija, ističu austrijski mediji.
U Hypou su procijenili da bi prenagljena prodaja ogranaka u Austriji, Italiji i na Balkanu u nepovoljnim prilikama na tržištu, porezne obveznike mogla koštati između pet i šest milijardi evra.

Model "loše banke" za Hypo sledio bi primer Irske koja je u svojoj Državnoj agenciji za upravljanje imovinom (NAMA) okupila tri privatna ulagača s većinskim udelom, pa njeni dugovi nisu klasifikovani kao javni dug.