Hotel “Beograd” ostaje u vlasništvu Železnica

Ministarstvo finansija i privrede poništilo prvostepeno rešenje Agencije za restituciju, pa će hotel "Beograd" ostati u vlasništvu Železnice Srbije.

Agencija za restituciju je krajem prošle godine usvojila zahtev za vraćanje imovine zakonskom nasledniku bivšeg vlasnika hotela "Beograd", kojim, već decenijama upravlja železničko ugostiteljsko preduzeće "Želturist".

Agencija za restituciju pogrešno, jednostrano i nepotpuno sagledala činjenice koje su dostavile Železnice Srbije i nije uvažila stavove ovog preduzeća, saopštile su Železnice.

Usvajajući žalbe Železnica Srbije i Republičkog javnog pravobranilaštva, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije je obavezalo Agenciju za restituciju da u ponovnom odlučivanju ima u vidu sve iznete primedbe.

Agencija za restituciju nije na pravno valjan način utvrdila aktivnu legitimaciju podnosioca zahteva za vraćanje imovine, jer ostavinski postupak bivših vlasnika pred nadležnim sudom nikada nije sproveden.

Takođe, nije pravilno utvrdila ko je zapravo pravi vlasnik hotela "Beograd" od koga je objekat nacionalizovan i zanemarila je činjenicu da je hotel u Listu nepokretnosti upisan kao državna svojina Srbije.

Protiv ovakvog rešenja Ministarstva ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda u Beogradu.