U ponedeljak prvi podaci o dugovanjima budžetskih korisnika

Ministarstvo finansija i privrede Srbije najavilo je da će u ponedeljak biti poznato koji budžetski korisnici nisu poštovali rokove plaćanja od 45 dana u komercijalnim transakcijama.

U četvrtak, 16. maja istekao je rok od 45 dana za izmirenje dugovanja budžetskih korisnika prema privredi, a koje se sprovodi prema Zakonu o rokovima plaćanja.

U Ministarstvu finansija se naveli da se svih 9.000 direktnih i indirektnih budžetskih korisnika prijavilo sistemu Trezora, kako bi se omogućila kontrola poštovanja rokova plaćanja.

Budžetski korisnici su se prijavili nakon upozorenja ministra finansija Mladjana Dinkića da će ukoliko to ne učine biti obustave plaćanja iz budžeta.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama stupio je na snagu 31. marta ove godine. Po tom zakonu država je dužna da svoje obaveze izmiruje u roku od 45 dana, a prreduzeća u roku od 60 dana.