Deonice Mercatora spas za Pivovarnu Laško

Direktor Grupe Pivovarna Laško Dušan Zorko veruje da će do aprila iduće godine, do kada grupa s bankama ima reprogramiran dug, biti zaključen i postupak vezan za prodaju deonica Mercatora koncernu Agrokor.

Govoreći o rezultatima poslovanja i dogovoru o reprogramu koji je Pivovarna nedavno postigla s bankama, Zorko je rekao da očekuje da će se prodajni postupak vezan uz Mercator završiti do aprila iduće godine.

Tada bi i Pivovarna za svojih skoro 24 posto deonica Mercatora, prema ugovoru s Agrokorom, primila 105 miliona evra, što bi joj omogućilo da smanji dug prema bankama, kako je i predviđeno ugovorom o reprogramu.

Zorko je naglasio da Laško dobro posluje, ali da prema reprogramu s bankama do aprila 2014. mora otplatiti 8,7 miliona evra glavnice i kamata, ali njeno trenutno zaduženje iznosi 350 miliona evra, pa se mora razduživati, a to najviše može postići utroškom od Mercatorovih deonica.

Zorko je potvrdio da će Pivovarna u septembru započeti s postupkom prikupljanja ponuda zainteresovanih za kupovinu Radenske, najvećeg slovenačkog proizvođača izvorskih mineralnih voda, a obnoviće i postupke vezane uz pokušaj prodaje medijskih kuća Delo i Večer.