SBB i Telekom različito tumače pravilnik

PinterestFacebookTwitterShare

Reagujući na tvrdnje kompanije SBB da joj Telekom onemogućava testiranje prenosa broja u mobilnoj telefoniji, Telekom Srbija tvrdi da, prema pravilniku RATEL, SBB kao virtuelni operator nema pravo na prenosivost broja. Virtuelni operator ima ista ovlašćenja kao i mobilni, tvrde u SBB.

Telekom ističe da samo operator koji je državnom budžetu platio licencu za mobilnu mrežu može da ostvari pravo na prenosivost broja, a u Srbiji su to tri postojeća operatora, a SBB koristi infrasturkturu i mrežu jednog od postojećih operatora i nema svoju mrežu.

Važeći RATEL pravilnik o prenosivosti broja u mobilnoj telefoniji daje pravo na prenosivost broja tačno određenoj vrsti operatora, operatoru mreže. Ako nadležni organ izmeni propis, Telekom Srbija će to poštovati.

Uobičajeno je da virtuelni operator nema iste mogućnosti kao mobilni. Praksa je da regulator donosi pravni okvir kojim unapred utvrđuje koje su mogućnosti virtuelnog operatora, kako bi ostali učesnici na tržištu imali dovoljno vremena da se prilagode tome, što se kod nas nije desilo.

Kod nas je RATEL prvo upisao SBB kao virtuelnog operatora u registar operatora, a šta je sadržaj njegov ovlašćenja i da li je jednak mobilnom operatoru, kako SBB tvrdi RATEL će morati da utvrdi naknadno, navodi se u saopštenju Telekoma.

U saopštenju kompanije SBB tvrdi se da se Telekom Srbija "pravda" Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama koji, u vreme kada je pisan, nije poznavao pojam "virtuelni operator", iako taj operator ima iste mogućnosti kao i mobilni.

Kompanija SBB je pozvala RATEL da, kao regulator na tržištu, ispuni svoju ulogu i ispravi novonastalu situaciju, čime će omogućiti novim operatorima izlazak na tržište.

Poslednji važan korak, pre puštanja servisa u rad, je testiranje prenosa broja u mobilnoj mreži sa sva tri mobilna operatera, kazala je direktorka korporativnih komunikacija SBB Jovana Lukić i dodala da samo Telekom odbija testiranje.

Ostalo je da sačekamo da regulator reši problem sa Telekomom, a od brzine rešavanja datog pitanja zavisi i kada će SBB pustiti uslugu korisnicima, navodi se u saopštenju.