Poslodavac: Podrška Zakonu o radu

PinterestFacebookTwitterShare

Udruženje Poslodavac podržalo je najavljene izmene Zakona o radu uz ocenu da su usmerene u izvesnoj meri na lakše novo zapošljavanje.

Kako se navodi u saopštenju, te izmene su neophodne radi stvaranja boljih rešenja u regulisanju prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa.

Poslodavac podržava izmene Zakona o radu kako bi se stvorio instrument kojim bi oblast radnih odnosa bila fleksibilnija u ostvarivanju prava kako poslodavaca, tako i zaposlenih, a tržište rada mnogo lakše pratilo kretanja u uslovima otežanog funcionisanja privrede i visoke stope nezaposlenosti.

Izmenama Zakona o radu, prema oceni udruženja, uspostaviće se i normativni okvir koji obezbeđuje uređen sistem za funkcionisanje poslodavačkih i sindikalnih organizacija sa jasno utvrđenim uslovima i kriterijumima za njihovo samostalno i nezavisno delovanje.

ASNS: Nejasno i komplikovano

Sa druge strane, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić nije oduševljena predlogom nacrta izmena i dopuna Zakona o radu i misli da stav sindikata na čijem je čelu neće biti pozitivan.

Zakon je komplikovan, sa velikim brojem članova i nejasan, dakle nema pomaka ka jednom modernom evropskom, jasnom i lako razumljivom zakonu, rekla je ona agenciji Beta.