Blokirani Krušik duguje 4,4 milijarde dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Valjevska korporacija Krušik je jedino preduzeće „odbrambene industrije Srbije“ koje je u blokadi zbog neplaćenih poreza i doprinosa na zarade, a pored ogromnog duga, kompanija beleži i nove gubitke.

Ukupne obaveze Krušika prema državi, dobavljačima i bankama dostižu 4,4 milijarde dinara, a lane je ostvaren gubitak od oko 995 miliona dinara. Najveći problemi su nelikvidnost, zastarela oprema i proizvodni program, višak zaposlenih, nedostatak novca za investicije.

Zbog visokih troškova poslovanja, po ugovorima zaključenim lane, a čija je realizacija bila planirana ove godine, naplaćeni su avansi i uzete pozajmice od JugoimportSDPR.

Prethodno rukovodstvo ta sredstva je najvećim delom iskoristilo za isplatu zarada, a znatno manje za nabavku repromaterijala i plaćanje ostalih obaveza prema dobavljačima, kaže v. d. izvršnog direktora Krušika Mladen Petković.

Prema njegovim rečima, nova organizacija treba da dovede do smanjenja troškova u svim segmentima poslovanja, proširenjem civilnog i namenskog programa u skladu sa zahtevima savremenog tržišta.

Nova reorganizacija, ističe prvi čovek Krušika, podrazumeva preraspodelu određenog broja zaposlenih sa neproizvodnih na proizvodna radna mesta. Od 1.264 zaposlena samo 515 rade u proizvodnji. Petković naglašava da ove godine nije planirano otpuštanje radnika.

Postojeći proizvodni program Krušika nije dovoljan za nesmetano funkcionisanje kompanije, kaže Petković. Plan je osavremenjavanje postojećeg proizvodnog programa, razvoj raketnog i obnavljanje prisustva Krušika na civilnom tržištu.