U RRA `raduckaju` za 1.500 evra?

PinterestFacebookTwitterShare

Članovi Saveta Republičke radio difuzne agencije rade četiri puta manje, a zarađuju četiri puta više od srpskog proseka, dok u RRA kažu da su čak i štedljivi, piše Blic.

Skoro dva i po miliona dinara mesečno odlazi na bruto plate članova Saveta RRA, koji su za prva četiri i po meseca održali svega 15 redovnih i vanrednih sednica, dakle, u proseku jednu u 10 dana.

Za taj period svaki od osmoro članova Saveta zaradio je oko 5.700 evra, a predsednik Saveta vladika Porfirije čak 6.800 evra (mesečno 196.931,52 dinara). Te sume su jednake četvorostrukoj vrednosti prosečne martovske plate od oko 43.500 dinara.

Članovi Saveta ne primaju platu u RRA, već naknadu za rad. U RRA kažu i da je ova institucija samo prošle godine uštedela 35 miliona dinara po raznim osnovama.

Od osnivanja, 2003. godine, dakle za 11 godina postojanja, RRA je izrekla 77 opomena i svega 13 mera upozorenja, a čak i za donošenje ovih odluka trebalo im je po nekoliko meseci iako je moguće da RRA deluje i po hitnom postupku.

To pokazuje slučaj iz novembra 2013, kada je RRA reagovala po službenoj dužnosti i, istog dana nakon što su u emisiji „Farma“ na TV Pink izrečene uvrede na nacionalnoj osnovi, posle vanredne sednice hitno naložila Pinku da spreči dalje kršenje Zakona o radiodifuziji.

Posebna je priča sa izdavanjem nacionalne frekvencije koja je nekada pripadala TV Avala. U skoro godinu dana, Savet RRA je već dva puta raspravljao na tu temu, ali je svaki put odlučivao da frekvenciju ne dodeli nijednom od prijavljenih kandidata (TV Nova i TV Kopernikus).

Jasno je da RRA ne reaguje onako kako se od njih očekuje. Oni imaju pravo da izriču opomene, dele upozorenja i da oduzimaju frekvencije. Nemaju kome da se pravdaju, kaže profesor FPN Rade Veljanovski.

Pomoćnik ministra kulture Saša Mirković kaže da se Ministarstvo ne meša u rad RRA jer je to „samostalno regulatorno telo“, čije odluke treba poštovati njihove odluke, dodajući da bi svako izjašnjavanje o njihovom radu moglo bi pogrešno da se protumači.

Član Saveta RRA Goran Peković kaže da ne može da se upoređuje broj održanih sednica sa svim onim što članovi Saveta rade. Takođe, članovi Saveta učestvuju u brojnim projektima EPRA (Evropske platforme regulatornih tela), projektu „Jačanje medijskih sloboda“, koji finansira EU…

Poslovnik o radu Saveta propisuje da se mesečno održavaju dve redovne sednice, a po potrebi i vanredne. Iz činjenice da je za četiri meseca Savet održao 15 sednica, proizilazi da se radilo duplo više, kaže Peković.