FS: Rashodi `ispod crte` oko 80 milijardi dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Rashodi države "ispod crte" u ovoj godini iznosiće oko 80 milijardi dinara i taj iznos je neophodno dodati formalnom deficitu kako bi se sagledao stvarni nivo budžetske potrošnje, navedeno je u septembarskom izveštaju Fiskalnog saveta.

Rashodi „ispod crte" su oni koje država plaća tokom godine zbog lošeg poslovanja preduzeća i banaka u državnom vlasništvu, a kako je Fiskalni savet naveo, i oni bi morali biti transparentno uključeni u budžet, što takođe važi i za rashode države koji se finansiraju iz projektnih zajmova.

Konsolidovani deficit države u 2014. godini biće najverovatnije oko 300 milijardi dinara, što je 2,6 milijardi evra, odnosno 7,6 odsto BDP. Visok deficit opšte države je, kako navodi Savet, posledica pre svega ogromnog deficita Republike od preko 290 milijardi dinara.

"Manjak u republičkom budžetu u prvih devet meseci iznosio je 140 milijardi dinara što uz očekivanu realizaciju republičkih prihoda i rashoda do kraja godine ukazuje da bi deficit mogao biti nešto niži od rebalansom planiranih 225 milijardi dinara, procenjujemo 210 – 215 milijardi dinara", navedeno je u izveštaju.

Javni prihodi konsolidovane države će, kako je ocenjeno, u 2014. godini najverovatnije biti u skladu sa prethodnim projekcijama ovog tela i iznosiće oko 1.530 milijardi dinara.

Fiskalni savet je ukazao da su uočeni trendovi u prvih osam meseci ukazivali na osetan pad pojedinih kategorija prihoda, PDV, doprinosi, akcize, što je, kako kažu, prepoznato i usvojeno u rebalansu budžeta, dok podaci za septembar ne ukazuju na postojanje znatne promene u dinamici najvećih oblika javnih prihoda.

Prihodi od akciza su rebalansom umanjeni za oko 16 milijardi dinara u odnosu na inicijalni budžet, najverovatnije zbog povećanja nelegalnog prometa duvanskim proizvodima.

Akcize bi mogle biti veće od plana iz rebalansa za oko dve milijarde, jer bi prihodi od akciza na naftne derivate mogli biti za šest milijardi dinara veći, a prihodi od akciza na duvan za oko četiri milijarde dinara manji u odnosu na plan, navodi Fiskalni savet, dodajući da će se ostale veće kategorije javnih prihoda realizovati najverovatnije u planiranom iznosu.

Visina prihoda od PDV, doprinosa i poreza na zarade određena je opštim makroekonomskim trendovima i stepenom naplate, navodi Fiskalni savet.