Pad BDP i šverc duvana smanjio prihode

PinterestFacebookTwitterShare

Naplata poreza na dodatu vrednost uopšte nije podbacila, već se u budžetu računalo sa većim privrednim rastom, dok rebalans pokazuje da duvanski proizvodi "beže" ka sivoj zoni, pa se očekuju manji prinosi od akciza, pišu Novosti.

Čak 32 milijarde dinara biće manja naplata PDV u odnosu na budžetski plan, stoji u rebalansu budžeta. Ipak, ovaj pad ne ukazuje na rast sive ekonomije i izbegavanje plaćanja poreza, kako se prvobitno čini, već naprotiv, pokazuje da je poreska disciplina, bar kada je o naplati PDV reč, na istom nivou kao i lane.

Da nije reč o komplikovanoj matematici, ukazao je Fiskalni savet. On je, u svojoj analizi, podsetio da su tvorci budžeta za 2014. godinu računali da će ova godina bude mnogo bolja u pogledu privrednog rasta, a računali su i sa višom inflacijom. Realnost je da umesto rasta imamo pad, dok je i inflacija prepolovljena. Sve to rezultira manjom osnovom za naplatu PDV.

Ekonomista Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ističe da je ocena Fiskalnog saveta tačna i da bi "svako mogao da je proveri jednostavnom računicom".

"Prihodi od PDV u ovoj godini u osnovi prate kretanje realnog BDP i inflacije. Međutim, prihodi od PDV i akciza su znatno niži od planiranih, jer je Vlada prilikom planiranja budžeta računala na realni rast BDP od jedan odsto, na inflaciju od 5,5 odsto, kao i na dodatne prihode od oko 18 milijardi dinara po osnovu suzbijanja sive ekonomije."

Umesto toga, u ovoj godini BDP će realno opasti za jedan odsto, dok će inflacija iznositi oko 2,5 odsto. Takođe, prihodi od suzbijanja sive ekonomije će biti znatno niži od planiranih, jer tokom prve polovine godine nisu preduzimane nikakve mere za suzbijanje sive ekonomiije, pa je ona u tom periodu čak i povećana, kaže Arsić za Novosti.

Za razliku od PDV, sa akcizama je nešto drugačija priča. Rebalansom budžeta očekuje se manja naplata javnih prihoda od akciza za ukupno 16,4 milijarde dinara, i to je, uglavnom, rezultat povećanja sive ekonomije, posebno u delu akciza na duvanske proizvode.

Fiskalni savet konstatuje da veći rast prikupljenih akciza na naftne derivate ukazuje na to da je siva ekonomija na tržištu naftnih derivata u 2014. umanjena, ali je prisutan i trend snažnog podbacivanja priliva od akciza na duvanske proizvode, što ukazuje na dalji rast sive ekonomije na ovom tržištu, ukazuje Fiskalni savet.

Partner u poresko-pravnom odeljenju revizorske kuće KPMG u Srbiji, Igor Lončarević, ističe da se, prema podacima Odbora za borbu protiv sive ekonomije Američke privredne komore u Srbiji, skoro 30 odsto ekonomske aktivnosti odvija u sivoj zoni.