Fakultet u borbi protiv plagiranja i kupovine radova

PinterestFacebookTwitterShare

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ukidaju seminarske radove zbog sve češćeg plagiranja i kupovine radova. Seminarski radovi od 10 do 20, diplomski i master i više od 200 evra.

Inicijativa je krenula od Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment gde ima najviše prepisivanja i kupovine radova na FTN. Studenti prve i druge godine ovog departmana prvi će ostetiti ovu novu odluku.

Ne odustajemo od istraživačkog rada studenata ali odustajemo od toga da seminarski rad donosi ocenu. Naglasak je na ulozi studenta, ali ne tako da napiše rad, preda i dobije ocenu. To odlazi u istoriju. Nego student preda rad, koriguje i posle ga odbrani pred mentorom, kaže Direktor Departmana Bojan Lalić.

Na kraju, tako odbranjen rad može maksimalno u jednoj petini učestvovati u ukupnoj oceni na ispitu. Lalić dodaje da studenti prvih godina dobijaju opšta znanja pa je njima najlakše preko interneta doći do već gotovih radova, dok će Departman ukinuti i grupne radove. Njih će naslediti projektni zadaci, koje će biti branjeni individualno.

Lalić kaže da bi ovim putem mogli krenuti i ostali departmani FTN, a da li će se na isti korak odlučiti i drugi fakulteti, ostaje da se vidi. Stvoreno je pravo crno tržište kupovine radova. Imamo sve više primedbi drugih studenata koji se žale kako njihove kolege varaju, prepisuju, kupuju radove ili polažu na bubice, nastavlja on.

Darko Čuturić, predsednik Studentskog parlamenta FTN kaže da sem ometača pomoću kojih se trude da doksoče studentima koji polažu ispite preko bubica, ova nova odluka je još jedan metod da se varanje svede na minimum.

Po podacima dobijenim iz iskustva profesora, oko 10 do 20 odsto studenata na Univerzitetu u Novom Sadu vara na ispitima ili predaje lažne radove. U ovom razvijenom nelegalnom biznisu, cene seminarskih radova se kreću od 10 do 20 evra, dok diplomski i master radovi dođu i više od 200 evra.

Rektorat Novosadskog univerziteta planira već dve godine da kupi softver za otkrivanje plagijata, ali zbog nezainteresovanosti fakulteta na njega se još čeka. Jedini fakultet koji ima softver za otkrivanje plagiranih radova je Ekonomski. Ovaj program upoređuje rad studenata sa radovima na internetu i u bazama drugih svetskih univerziteta.