NOPS: Laboratorija je potvrda haosa i obmana potrošača

PinterestFacebookTwitterShare

Nacionalna organizacija potrošača Srbije ocenila je otvaranje Nacionalne laboratorije kao "vrhunac obmane javnosti", jer nije akreditovana, zbog čega od nadležnih traži detalje koje namirnice i na koji nači će se ispitivati.

"NOPS izražava najoštriji protest zbog načina na koji je u javnosti predstavljen rad otvorene Nacionalne referentne laboratorije. Činjenica da laboratorija ne poseduje niti jednu akreditaciju i da praktično ne postoji u sistemu, lako je proverljiva na sajtu Akreditacionog tela Srbije", navodi se u saopštenju.

NOPS ukazuje da "rezultati dobijeni neakreditovanim metodama nisu validni, u potpunosti su neupotrebljivi i pitamo se kome i u koje svrhe je namenjena ova maskarada i medijska promocija ustanove koja se za sada neće baviti kontrolom kvaliteta hrane u Srbiji, a što je potvrdila i sama ministarka".

NOPS podseća da Nacionalni savet za bezbednost hrane, čije je formiranje predviđeno zakonom iz 2009. godine, nikada nije formiran.

Dodaje se da je Zakonom o bezbednosti hrane predviđeno da taj savet čine razni stručnjaci koji bi se, na osnovu jasnih i zakonom utvrđenih kriterijuma, bavili procenom rizika i donosili odluke od kojih zavisi zdravlje i bezbednost građana Srbije.

Uzevši u obzir da pomenuti savet nije formiran, i da se zakon ne poštuje, zahtevamo od nadležnih iz Ministarstva poljoprivrede da nam odgovore "ko će i na osnovu kojih kriterijuma odlučivati koje će se namirnice ispitivati i na šta će se ispitivati jednog dana kada laboratorija praktično počne sa radom", navedeno je u saopštenju.

NOPS ocenjuje da "nepoštovanje zakona i medijska promocija neakreditovane Nacionalne laboratorije predstavlja samo validaciju haosa koji godinama vlada u ovoj oblasti i potvrdu da o zdravlju potrošača u Srbiji odlučuje 'neformalna grupa' u Ministarstvu poljoprivrede".

"Poluinformacijama NOPS zbunjuje potrošače"

Negirajući navode NOPS, Ministarstvo poljoprivrede Srbije tvrdi da se radi o pogrešnim i nestručnim tumačenjima koja izazivaju neosnovanu zabrinutost potrošača i uznemiravaju javnost.

Ministarstvo poljoprivrede izrazilo je žaljenje "zbog krajnje negativnog, nestručnog i proizvoljnog stava pojedinaca iz Asocijacije potrošača". Iznošenjem netačnih podataka, pogrešnim i nestručnim tumačenjima nanosi se šteta i uznemirava javnost", rečeno je agenciji Beta u tom Ministarstvu.

Kako ukazuju iz Ministarstva, "izjave koje se baziraju na neznanju, poluinformacijama, inspirisane drugačijim interesima od onih koji treba da budu osnova za rad takvih asocijacija, stvaraju lošu atmosferu na tržištu, potrošači gube poverenje u proizvođače hrane, naravno i u samu državu i trpe, pre svega ekonomske štete.

Precizirano je da Fitosnitarna laboratorija, jedna od tri planirane koja je počela da radi, obavlja ispitivanja bilja, uključujući i hranu biljnog porekla (iz primarne proizvodnje), useve, semensku robu i sadni materijal na prisustvo regulisanih štetnih organizama biljaka.

Ta laboratorija ispituje prisustvo takozvanih karantinskih štetnih organizama i regulisanih nekarantinski štetnih organizama, odnosno bakterija, virusa, gljiva, insekata i drugih biljnih štetočina koje mogu da ugroze useve i biljnu proizvodnju na našim oranicama.

Iz Ministarstva poljoprivrede preciziraju i da se na pokretanju laboratorije radilo u saradnji sa Ministarstvom prosvete i tehnološkog razvoja i Institutom za zaštitu bilja. Naglašeno je da su spajanjem kadrovskog potencijala Instituta i tehničkog potencijala Direkcije, stvoreni uslovi za rad u najbolje pripremljenoj laboratoriji ovakve vrste u našoj zemlji.

"Razultati su validni jer su dobijeni uz primenu akreditovanih metoda. Analize obavljaju stručnjaci Instituta i zaposleni u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije", piše u saopštenju.