Biomasa – ogroman potencijal pod `pravnom kočnicom`

PinterestFacebookTwitterShare

Biomasa predstavlja najveći potencijal koji bi Srbiji trebalo da pomogne u dostizanju udela od 27 odsto obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije do 2020. godine, ocenjeno je na skupu o biomasi u srpskom parlamentu.

"Potencijal veći od 3,3 miliona tona ekvivalenta nafte u šumskoj i poljoprivrednoj biomasi, korišćenje biorazgradive frakcije iz komunalnog otpada, kao i upotreba otpada žiovotinjskog porekla, predstavlja dobru osnovu za ostvarenje obavezujućeg cilja", izjavila je državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Ona je, prilikom javnog slušanja o "Mogućnostima za efikasnije korišćenje biomase u energetske svrhe u Srbiji" u organizaciji parlamentarnog Odbora za privredu, kazala da tom cilju može da doprinese i korišćenje više od 100.000 hektara marginalnog zemljišta na kome bi se proizvodila biomasa za energetske svrhe.

>>>>Otpad `krije` besplatnu energiju?

"Ključni efekti korišćenja biomase su zamena fosilnih goriva, smanjenje emisije štetnih gasova, ublažavanje klimatskih promena, smanjenje zagađenja voda, efikasno upravljanje otpadnim tokovima, održivo upravljanje prirodnim resursima, jačanje poljoprivrednog i šumarskog sektora i razvoj sela", rekla je Božovićeva.

Predsednica skupštinskog Odbora za privredu Aleksandra Tomić kazala je udeo biomase u ukupnom obnovljivim izvorima energije u Srbiji trenutno iznosi 19 odsto, dok se smatra da zemlja ima potencijal da to bude 41 procenat.

Ona je kazala da je korišćenje biomase na energetskom tržištu Srbije otežano time što su snabdevači konkurentskim gorivima u boljoj poziciji da utiču na tržište od potencijalnih korisika biomase.

"Neophodno je razjasniti pravni status biomase kao goriva i mogućnosti za sklapanje dugoročnih ugovora o snabdevanju biomasom", rekla je ona i dodala da bi model javno privatnog partnerstva mogao biti rešenje za sprovođenje projekata korišćenja biomase.

Predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike Rastislav Kragić je najavio je da će do kraja ove godine biti usvojen niz podzakonskih akata koji će unaprediti oblast korišćenja biomase, pre svega u oblasti proizvodnje struje i goriva, kao i garancije porekla biomase.