Firme za održavanje zgrada trljaju ruke

PinterestFacebookTwitterShare

U Beogradu postoji oko 12.000 zgrada koje niko ne održava jer nemaju formirane skupštine stanara ili ni sa jednom firmom nisu sklopili ugovor o održavanju.

Zbog toga veliki broj Beograđana nije plaćao čak ni čišćenje, ali ubuduće to više neće biti moguće.

Izmenama zakona biće ostavljen rok da se formira skupština stanara i izabere kompanija koja će se brinuti o održavanju zgrade kako se ne bi došlo u situaciju da bezbednost stanara bude ugrožena kao posledica neodržavanja, kaže gradski menadžer Goran Vesić.

Ipak, konkretan rok do kog će stanari morati da odaberu firmu za održavanje i čišćenje još nije preciziran.

U gradskom Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove kažu da je u toku izrada nacrta novog Zakona o održavanju stambenih zgrada koji bi trebalo bliže da odredi rokove za zaključenje ugovora o održavanju, koji će morati da se poštuje.

Takođe, biće utvrđeni i jasni i precizno definisani mehanizmi finansiranja održavanja stambenih zgrada. Stanari koji imaju oformljene skupštine stanara mogu potpisati ugovor o održavanju i čišćenju sa JP Gradsko stambeno, koje u ovom trenutku održava 13.850 zgrada.

U Beogradu postoji oko 12.000 zgrada koje niko ne održava zato što nisu formirali skupštine stanara ili ni sa kim nisu sklopili ugovor o održavanju, odgovaraju u Sekretarijatu.

Praksa sa druge strane pokazuje da dobro organizovane skupštine stanara biraju kome će da ponude posao.