Na koje proizvode se najčešće žalimo?

PinterestFacebookTwitterShare

Tokom prošle godine, od 9.000 prigovora na proizvode i usluge, najviše ih se odnosilo na informacionu i telekomunikacionu opremu, odeću i obuću, a broj žalbi ukazuje i da su potrošači sve upućeniji u svoja prava.

Zanimljiv je podatak da, iz godine u godinu, raste broj potrošača koji se obraćaju savetovalištu radi saveta ili pravne pomoći, pokazala je analiza Nacionalne organizacije potrošača Srbije, a piše Blic.

Ovaj trend prati činjenica da je sve veći broj potrošača informisan o svojim pravima, kao i o mehanizmima za zaštitu prava i interesa preko savetovališta za potrošače koji deluje u sastavu evidentiranih potrošačkih organizacija.

Analizom evidentiranih prigovora, koji se odnose na konkretne robe i usluge, kao i na određene trgovce, dolazi se do zanimljivih podataka.

Nakon višegodišnje pojave, da potrošači u Srbiji najviše žalbi imaju na kvalitet obuće i odeće. U toku 2014. godine prvo mesto po broju žalbi preuzimaju informaciona i komunikaciona oprema, a tesno ih prate usluge mobilne telefonije.

Ukoliko se detaljno razmotre kategorije, uviđa se da potrošači najčešće reklamiraju telefone, laptopove i tablete, kao i telekomunikacione usluge.

Ovo su proizvodi i usluge na koje su se potrošači javiše žalili, izraženo u procentima:

Informaciona i komunikaciona oprema   17,0% 
Odeća i obuća                                              14,7% 
Mobilna telefonija                                         6,6% 
Veliki kućni aparati                                       6,1% 
Nameštaj i oprema za dom                         4,5% 
Rezervni delovi za vozila                             3,3% 
Elektronska oprema                                      3,2% 
Električna energija                                        3,1% 
Internet usluge                                               2,2% 
Putni aranžmani                                            1,4% 
Voda i kanalizacija                                       1,1% 
Polovni automobili                                        1,1% 
Gas                                                                  1,1%