NAJVEĆA MUKA KUPCA: Poštovanje garancije IT opreme

PinterestFacebookTwitterShare

Za razliku od prethodnih godina, kada su se potrošači najviše žalili na kvalitet obuće i odeće, u ovoj godini je najviše prigovora upućeno na račun informacione i komunikacione opreme.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) je analizom evidentiranih prigovora, koji se odnose na konkretne robe i usluge, kao i na određene trgovce, zaključila da je tokom 2015. godine najviše prigovora bilo u vezi sa informacionom i komunikacionom opremom.

U poređenju sa prethodnim godinama kada se najveći broj prigovora potrošača odnosio na kvalitet obuće i odeće, u toku 2015. godine prvo mesto po broju prigovora zauzima informaciona i komunikaciona oprema (18,5%) zatim obuća i odeća (14,8%), veliki kućni aparati (6,7%) i usluge mobilne telefonije (5,9%).

NOPS je obradio ukupno 5.285 prigovora potrošača, od kojih se najveći broj odnosi na informacionu i komunikacionu opermu, gde je sadržaj prigovora pretežno nepoštovanje zakonske i komercijalne garancije(45,7%), nepoštovanja roka za odgovor i rešavanje iste, kao i ostale nepravilnosti u primeni garancije.

Takođe, je značajan podatak da je 77,9% prigovora u tekućoj godini rešeno savetovanjem, posredovanjem ili sudskim zastupanjem. Iz godine u godinu, primetan je trend povećanja broja potrošača koji se javljaju Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije i njenim članicama radi saveta ili pravne pomoći.

"Takva pojava je posledica činjenice da je sve veći broj potrošača informisan o svojim zakonskim pravima i mehanizmima za njihovo ostvarivanje i zaštitu", navodi NOPS.

Posmatrano po kategorijama roba i usluga, uviđa se da potrošači najčešće reklamiraju saobraznost telefona, i to njih 11,6%, laptopova i tableta – 6,9%, a zatim patike – 6,3%.