BDP per capita: Crnogorci statistički NAJBOGATIJI u regionu

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Crna Gora nominalno ima najniži bruto domaći proizvod (BDP) u regionu, ali kada se podeli na broj stanovnika, on je, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, članice EU, najveći u regionu.

Naime, prema poslednjim podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), crnogorski BDP vredi 5,44 milijarde dolara ili 8,71 hiljadu po stanovniku.

Daleko ispred je Hrvatska, čiji BDP po stanovniku iznosi 15,06 hiljada dolara i Slovenija sa čak 26,62 hiljade, prenosi Investitor.

Iako nominalno četiri puta veći od crnogorskog, BDP Srbije po stanovniku je 13,5 odsto niži i iznosi 7,53 hiljade dolara. Ukupni BDP Srbije (52,42 milijarde dolara) skoro deset puta je veći od crnogorskog ali zato imamo mnogo veći broj stanovnika koji ga deli.

Sledeća je na listi je Severna Makedonija s 12,88 milijardi dolara BDP-a ili 6,2 hiljade po stanovniku a potom Bosna i Hercegovina sa BDP-om od 20,15 milijardi dolara ili 5,75 hiljada po stanovniku.

Šta je BDP

Bruto domaći proizvod (BDP, engleski Gross domestic product, GDP) je makroekonomski indikator koji pokazuje vrednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tokom godine, izraženo u novčanim jedinicama.

BDP ne obuhvata vrednost intermedijarnih dobara (dobra koja se upotrebljavaju kao sirovine ili poluproizvodi za proizvodnju drugih dobara) kao ni transferna plaćanja (npr. socijalna pomoć).

Izvor: Investitor

Foto: Pixabay