Besplatna struja i gas za najsiromašnije

PinterestFacebookTwitterShare

Najsiromašiniji građani Srbije, koji imaju pravo na besplatnu potrošnju struje i prirodnog gasa, i naredne godine moći će deo potrošenih energenata da koriste bez plaćanja.

Koliko će se građana, odnosno domaćinstava prijaviti za tu subvenciju teško je reći jer se pre nekoliko godina, prilikom uvođenja kategorije energetski zaštićenog kupca koja  siromašinim građanima omogućava pogodnost da deo potrošenih energenata koriste besplatno, procenjivalo da bi se moglo prijaviti više od 200.000 domaćinstva.

Međutim, ta brojka nikada nije dostignuta pa se ove godine prijavilo nešto više od 62.000 domaćinstava, a lane ih je bilo oko 55.000. Moguće je da je zbog toga smanjen iznos za subvencionisanje potrošnje energetski zaštićenih kupaca za narednu godinu jer je u budžetu za te namene planirano oko 850 miliona dinara, dok je za ovu taj iznos bio oko 1,6 milijardu.

Procedura za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca podrazumeva da se građani prijave preko socijalnih ustanova u lokalnim samoupravama i tom prilikom dostave dokaze da su socijalno ugroženi.

Takođe, potrebno je da redovno plaćaju svoje obaveze za struju i gas. Uz to, moraju se zadovoljiti i određeni kriterijumi, a presudni su imovinsko stanje i prihodi, kao i broj članova domaćinstva. Dakle, potrebno je pribaviti i priložiti niz dokumenata, a za to je potrebno i više od 2.500 dinara.

Uredbom je predviđeno da energetski zaštićeni kupci mogu bez plaćanja potrošiti određeni broj kilovata, odnosno kubnih metara gasa, u zavisnosti od broja članova domaćinstva.

Domaćinstvo s jednim članom može potrošiti, bez plaćanja, 120 kilovata mesečno, s dva i tri člana 160 kilovata, sa četiri i pet članova 200, a domaćinstva sa šest i više članova 250 kilovata mesečno.

Za prirodni gas, ta beneficija može se koristiti tokom grejne sezone, a domaćinstvo s jednim članom bez plaćanja može potošiti 35 kubnih metara gasa mesečno, s dva i tri člana 45, sa četiri i pet članova 60, a domaćinstva sa šest i više članova 75 kubika.