Bespovratna sredstva za inovativna rešenja srpskih preduzeća

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Fond za inovacionu delatnost dodelio je tri miliona evra za realizaciju 22 inovativna projekta malih i srednjim preduzeća i raspisao dva nova poziva kroz koja će biti dodeljena 2,5 miliona evra za podršku inovativnim aktivnostima koja preduzeća ostvaruju u saradnji sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Sredstva su opredeljena u okviru budžeta države, sa razdela Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošnjavanja“ (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).

Dva preduzeća kojima je odobreno finansiranje – „Glass Slipper“ (nova linija ženskih cipela
koje kombinuju ugljenična vlakna sa specifičnim dizajnom za brzu i laku promenu visokih
potpetica) i „Alfa Klima“ (novi dizajn za proizvodnju toplotnih pumpi baziranih na propanu, potpuno bezbednih za kućnu i industrijsku upotrebu) predstavili su svoje inovativne projekte.

Kao ilustracija dosadašnjeg rada, u vidu izložbe, predstavljeni su proizvodi preduzeća koji su nastali u okviru finansiranih projekata od strane Fonda u ranijim ciklusima: Ekofungi,
Solagro, TajfunHil i Otoo Bock.

U okviru Programa ranog razvoja, koji je namenjen preduzećima u ranoj fazi razvoja,
bespovratna sredstva su odobrena za 13 inovativnih projekata u ukupnom iznosu jednog
miliona evra. Pojedinačno u okviru ovog programa preduzeća su dobila do 80.000 evra
bespovratnih sredstava, a podneto je ukupno 143 prijave.

U okviru Programa sufinansiranja inovacija, koji je je namenjen preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja, sredstva u iznosu od dva miliona evra odobrena za devet projekata.

Pojedinačno u okviru ovog programa preduzeća su dobila do 300.000 evra bespovratnih sredstava, a podneto je ukupno 75 prijave.

Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti informaciono-komunikacione tehnologije, zatim iz oblasti medicinskih i terapeutskih aparata, energetike i energetske efikasnosti.

Fond za inovacionu delatnost teži jačanju veze između istraživačke zajednice i
inovativnih preduzeća i u tom smislu pokrenuo je Program saradnje nauke i privrede i
Inovacione vaučere kako bi ih podstakli da kroz zajedničke razvojne projekte stvore
inovativne proizvode sa tržišnom primenom.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay

Piše: T. K.