Biomasa – novo zlato

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Podatak da će uskoro 10 toplana početi da koristi biomasu umesto fosilnog goriva za proizvodnju toplotne energije je dobra vest, s obzirom da se ogroman potencijal tog obnovljivog izvora energije u Srbiji u ovom trenutku gotovo i ne koristi, smatra stručna javnost, Danas.

U Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ) ističu da je reč o delu projekta „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ u vrednosti 27 miliona evra, od čega je 20 miliona evra kredit Nemačke razvojne banke (KfW), dva miliona bespovratna pomoć te banke, a pet miliona je pomoć švajcarske vlade.

Biomasa je kao energetski resurs jeftinija od nafte i gasa koje Srbija mora da uvozi, ekološki je prihvatljivija i predstavlja domaći proizvod. Inače, sa učešćem od 64 odsto biomasa je najzastupljeniji obnovljivi izvor energije u Srbiji i procenjuje se na 3,4 milionatone ekvivalenta nafte. Prepreke za razvoj tržišta biomase uključuju nedovoljno efikasno prikupljanje i distribuciju raspoložive biomase, nerazvijene mehanizme za dugoročno i sigurno snabdevanje, visoke inicijalne troškove i visoku percepciju rizika investicija u biomasu za kreditno zaduživanje.

Izvor: Danas

Foto: Pixabay