Bregzit (još) nije naudio bankarima

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: London

Uprkos Bregzitu, London je i dalje najatraktivniji grad za bankarski sektor kada su u pitanju primanja radnika. Agencija za ljudske potencijale Emolument, uporedila je plate i bonuse 4,475  zaposlenih u bankarstvu koji rade u Londonu, Parizu, Frankfurtu i Milanu. Zaključak je da u britanskoj prijestolnici radnici i dalje primaju najveće naknade.

Ako bi londonske banke preselile svoje radnike u druge evropske gradove, njihove plate, ali i bonusi drastično bi pali – naveli su u istraživanju.

Razlog tome svakako su i različiti principi nagrađivanja, ali i obračunu osnovica plata u navedenim gradovima. Tako, na primer, bonusi u Parizu mogu biti maksimalno do 49 posto ukupne bankarske naknade, dok se  u Frankfurtu isplaćuju najmanji bonusi, ali su zato osnovice plata puno veće.

Tako bi potpredsednik banke u Frankfurtu dobio platu  od 108.000 funti , dok bi na istoj poziciji u Parizu dobio svega 90.000 funti. S druge strane, u odnosu na ostale zemlje, daleko najgora situacija je u Milanu. U tom talijanskom gradu, najmanje bonuse i plate dobili bi svi zaposleni, osim menadžera. Naime, kada bi bonuse zaposlenih na toj poziciji uporedili s onima u Frankfurtu njihov bonus bi bio manji za 45.000 funti.

Pored zarade, stručnjaci Emolumenta istražili su i zadovoljstvo zaposlenih njihovom radnom okolinom, kao i uspevaju li da postignu zadovoljavajuću ravnotežu između privatnog i poslovnog života. U tom segmentu je situacija nešto drugačija. Kako navodi CNBC, prema tim parametrima, Frankfurt se našao na prvom mestu, dok se Pariz smestio na zadnjem mestu liste.

Izvor: CNBC/novac.hr

Foto: London