Budžet u plusu 22 milijarde dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Suficit budžeta Srbije u periodu januar-jul 2016. bio je 22 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Kako je navedeno na sajtu ministarstva, suficit budžeta kada se u rashode uključe i projektni zajmovi koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosio je 7,7 milijardi dinara.

Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova u periodu januar-jul ove godine bili su veći za 3,9 milijardi dinara u odnosu na isti period 2015.

U julu je u Srbiji ostvaren suficit od 25,9 milijardi dinara, odnosno ostvareni su prihodi od 104,9 mlijardi dinara, dok su rashodi bili 79 milijardi i niži su nego u prethodnom mesecu uglavnom zbog nižih obaveza po osnovu kamata i aktiviranih garancija.

Poreski prihodi u julu bili su 95 milijardi dinara najviše zahvaljujući visokoj uplati akciza (34,2 milijarde dinara), ali i dobrom prihodu po osnovu poreza na dodatu vrednost koji je u julu bio najviši u ovoj godini i iznosio je 45,7 milijardi dinara.

Objavljeno je i da su neporeski prihodi u julu bili 9,4 milijardi dinara i da je po osnovu donacija uplaćeno je 0,5 milijardi dinara. Neporeski prihodi su bili znatno viši od očekivanih zahvaljujući uplatama dividendi javnih preduzeća i licence za 4G mobilnu telefoniju.

Ministarstvo finansija je navelo i da su najveće stavke na rashodnoj strani u julu bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao što je fond PIO, RFZO, Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na kraju jula zbirni suficit lokalnih samouprava bio je 8,7 milijardi dinara. AP Vojvodina, kako je navedeno, trenutno je u suficitu od 1,5 milijardi dinara.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije se u najvećoj meri finansiraju iz kredita i njihov ukupan deficit bio je je 14,5 milijardi dinara.

Izvor: Beta