Da li će banke na vreme napraviti savez sa Fintech kompanijama?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Piše: Dragana Nerandžić

Fintech kompanije nisu novost u finansijskoj industriji u svetu. Tek u poslednjih par godina ova oblast ostvarila je značajan prodor na tržite koje je tradicionalno pripadalo bankama. U Velikoj Britaniji, na primer, Fintech kompanije su u znatnoj meri već preuzele vođstvo nad bankama u oblasti kreditnog poslovanja.

Pojava ovakvih kompanija, koje su razvijanjem IT rešenja uspele  da unesu inovacije u finansijske usluge – smanjujući troškove i povećavajući brzinu usluga, postala je direktna pretnja za banke. Međutim, ista ova pretnja lako može da se preobrati u vetar u leđa, u zavisnosti od toga kako se banka prema ovim novitetima postavi.

FinTech (skraćeno od Financial Technologies) termin je koji se koristi za kompanije koje razvijaju ili koriste novu informativnu tehnologiju u cilju unapređenja finansijskih servisa i usluga. Fintech su finansijske kompanije, koje su tromost i nametanje strogih uslova od strane banaka, iskoristile kao prostor za sopstveni razvoj i usavršavanje. To se ogleda u agilnosti, brzini usluge, ali i jasnijim usmeravanjem ka ciljnoj grupi koja još uvek nije “bankabilna” (termin koji se često koristi u finansijskim institucijama – označava ljude koji nisu sebe vezali za neku banku i nemaju naviku odlaska u banku). Isto kao na primer, navode se i milenijalci – novija generacija 30+ koja ima svoje specifičnosti, poput veće sklonosti ka naprednim IT-rešenjima itd.

Kao i kod ostalih kompanija novih tehnologija, nove ideje uglavnom pokreću mlađi ljudi iz IT sveta. Međutim ovde je situacija drugačija – Fintech traži prilično iskustvo i predznanje sa postojećeg finansijskog tržišta.

 Brett King, jedan od vodećih Fintech stručnjaka, sa uspešnom kompanijom i dosta knjiga iz ove oblasti, u svojoj drugoj knjizi Branch Today, Gone Tomorrow (Današnje filijale odlaze sutra) nastavlja diskusiju iz svoje prethodne knjige „Breaking Banks“ (Slomiti Banke), o tome kako banke nisu dvoljno brze u inovacijama danas, da bi bile relevantan konkurent na finansijskom tržištu. Jedan od njegovih glavnih argumenata je prodorna nova tehnologija koja je značajno promenila ponašanje današnjeg klijenta , što može inicirati klijente da napuste tradicionalne finansijske institucije – banke.

Pojava većeg broja ovakvih kompanija, u poslednjih par godina svojim prodorom na tržište ozbiljno je počela da narušava pozicije tradicionalnih banaka, koje su do sada diktirale sve uslove i pravila igre. Takav njihov konzervativan stav pomogao je da se u eri novih tehnologija, gde očekivana brzina pružanja usluga i drugačije ponašanja klijenta, stvara prostor za one koji mogu da se prilagode savremenim klijentima današnjice.

Momentalni pokušaj nemačkih banaka da lansiranjem nove usluge zaustave odliv štediša i da kroz brzo ulaganje u on-line FinTech platforme ponude mogućnost svojim klijentima da uz štednu kamatu koju nađu kod konkurencije, koja im odgovara, ostanu njihovi deponenti, samo potvrđuje da se polako menja svest i konzervativno razmišljanje o gotovini u bankama. Verujemo da će ovo menjati i same banke.

Šta je to što Fintech kompanije odvaja od klasične banke?
Kao prvo, one unose značajne inovacije u finansijske usluge, prvenstveno kada je u pitanju kreditno poslovanje. Značajno ubrzavaju brzinu rada uvodeći najnovije tehnologije i time značajno smanjuju svoje troškove poslovanja. Međutim, to smanjenje troškova ne zadržavaju za sebe, (niti to mogu – zbog transparentnosti koja postoji), već za klijente, pa je time klijent u dvostrukoj prednosti: kroz brzinu pružene usluge i preko novih, znatno boljih uslova korišćenja. Da cela ova oblast nije više za zanemarivanje pokazuju zvanični podaci:

  • U 2008. god. ukupne investicije u Fintech kompanije bile su 1,2 milijarde $, da bi samo 6 godina kasnije, u 2014. ta cifra bila 12 milijardi $
  • Naredne 2015. godine, investiranje se povećalo za gotovo 100% – na 23 milijarde $
  • Prema istraživanju PWC – revizorske kompanije iz Londona, iz 2016.godine,
    76% banaka smtra da im je poslovanje ugroženo od strane fintech projekata


Već sada možemo reći da ne postoji finansijska oblast poslovanja u kojoj neka Fintech kompanija nije napravila ulaz. Iz tog razloga se i nameće bojazan da je ovo možda predznak novog finansijskog „rata“ na tržištu, koji će verovatno uticati i na klijenta. Sa druge strane, prema svim aktuelnim parametrima, bez obzira na to što su ove kompanije ozbiljno prodrmale i razbudile možda uspavano bankarsko poslovanje, „rata“ ne bi trebalo da bude.

One banke koje na vreme prepoznaju ovo kao šansu, a ne pretnju za sebe, mogu itekako iskoristiti fleksibilnost i efikasnost Fintech kompanija. Svako ima svoje prednosti i udruživanje bi bilo najrazumnije rešenje. Banka kao jaka, stabilna institucija koja raspolaže zaštićenim podacima, velikim brojem klijenata, zna da upravlja rizicima i vodi naplatu, može samo da dobije od Fintech saradnje. Fintech kompanije, koje sa bržim i boljim rešenjima za određene usluge, načinom profilisanja, flexibilnosti i mogućnosti pravljenja ušteda – otvaraju prostor za konkurentske uslove na tržištu i veću dobit kako za banke, tako i za njihovu klijentelu.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay