Devizne rezerve smanjene za 350 miliona evra

PinterestFacebookTwitterShare

Narodna banka Srbije je saopštila da su devizne rezerve na kraju januara ove godine smanjene za 350,3 miliona i iznosile su devet milijardi i 854 miliona evra.

Devizne rezerve obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 211 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga.

Kako je navela NBS, smanjenje deviznih rezervi u januaru je najvećim delom posledica sezonskog efekta i povezano sa povećanjem deviznih rezervi u decembru za 386,7 miliona evra.

Neto devizne rezerve (ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara su iznosile 8,12 milijardi evra i bile su manje za 242,0 miliona evra u odnosu na kraj decembra.

Veći odlivi iz deviznih rezervi u januaru (ukupno 375,4 miliona evra) realizovani su po osnovu neto odliva sa računa devizne obavezne rezerve banaka, većeg dospeća od prodaje državnih deviznih hartija od vrednosti, znatno većeg iznosa otplate od korišćenja kredita, kao i neto intervencija NBS na međubankarskom deviznom tržištu kojima su uspešno ublažene prekomerne kratkoročne oscilacije kursa dinara, navela je NBS.

Po osnovu upravljanja deviznim rezervama i po drugim osnovama u januaru je ostvaren devizni priliv od 59 miliona evra.

Trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosila je 372,9 miliona evra i bila je za 249,3 miliona manja nego u prethodnom mesecu.

U januaru je dinar nominalno oslabio u odnosu na evro 0,4 odsto, a NBS je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 225 miliona evra da bi ublažila preterane dnevne oscilacije kursa.

Izvor: RTS, Tanjug